Αχειμαστός, Ν. 
Μεταφράσεις
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους. Φαίδρος. Ίππαρχος, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
Δίων Χρυσόστομος, Περί βασιλείας, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος