Μαχαιρά - Οντόνι, Ελένη 
Μεταφράσεις
(2016) Brechneff, Christian, Το σπίτι του ζωγράφου στη Σίφνο, Τσιγαρίδας
(2014) Συλλογικό έργο, Ξαναδιαβάζοντας το Ελληνικό Παράδοξο, Εκδόσεις Παπαζήση
(1997) Συλλογικό έργο, Το ελληνικό παράδοξο, Εκδόσεις Παπαζήση
(1995) Brown, Harold I., Αντίληψη, θεωρία και δέσμευση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης