Κόλια - Δερμιτζάκη, Αθηνά 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2000) Συνάντηση Ανατολής και Δύσης στα εδάφη της αυτοκρατορίας, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν
(1991) Ο βυζαντινός ιερός πόλεμος, Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Ιστορίες πολέμου στην νοτιοανατολική Ευρώπη: Μια προσέγγιση στη διαχρονία, Ηρόδοτος [επιμέλεια, εισήγηση]
(2011) Ρωσία και Μεσόγειος, Ηρόδοτος [επιμέλεια, κείμενα]
(2008) Βυζάντιο και Βούλγαροι (1018 - 1185), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών [εισήγηση]
(2008) Η τέταρτη σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Συλλογικό έργο, Ρωσία και Μεσόγειος, Ηρόδοτος [επιμέλεια]
(2003) Μανιάτη - Κοκκίνη, Τριανταφυλλίτσα, Αυτοκρατορικές και ηγεμονικές δωρεές προς ξένους και από ξένους στο βυζαντινό χώρο 12ος-15ος αι., Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν [επιμέλεια σειράς]
(2000) Νικολάου, Κατερίνα, ερευνήτρια ΕΙΕ, Βυζαντινά βασιλικά συνοικέσια μετ' αλλοφύλων και αλλογλώσσων, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν [επιμέλεια σειράς]
(2000) Χρήστου, Ειρήνη, Έργα και ημέρες δυτικών απεσταλμένων στην Κωνσταντινούπολη, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν [επιμέλεια σειράς]
(2000) Ντούρου - Ηλιοπούλου, Μαρία, Οι Βυζαντινοί στο φραγκικό πριγκιπάτο της Αχαΐας, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν [επιμέλεια σειράς]
(2000) Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ., Ούννοι, Βυζάντιο και Ευρώπη, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν [επιμέλεια σειράς]