Κόνσολας, Νίκος Ι. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1997) Σύγχρονη περιφερειακή οικονομική πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Η εργασία ως παράγων ανάπτυξης, Εκδόσεις Παπαζήση
(2011) Τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Παύλο Λουκάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 
Λοιποί τίτλοι
(1983) Vanhove, Norbert, Η περιφερειακή πολιτική της ΕΟΚ και των χωρών-μελών της, Εκδόσεις Παπαζήση [επιμέλεια]