Καφετζόπουλος, Θοδωρής 
Μεταφράσεις
(2017) Van Dyke, Henry, Ο θρύλος του τέταρτου μάγου, Τετρακτύς [μετάφραση, επιμέλεια]
(2017) Pins, Roger de, Σύγχρονες επιστολές των διδασκάλων της σοφίας, Ψυχή του Κόσμου
(2016) Pins, Roger de, Σύγχρονες επιστολές των διδασκάλων της σοφίας, Ψυχή του Κόσμου
(2015) Pins, Roger de, Σύγχρονες επιστολές των διδασκάλων της σοφίας, Ψυχή του Κόσμου
(2015) Papus, Τα μυστήρια της Αιγύπτου και το εσωτερικό νόημα του αινίγματος της σφιγγός, Ψυχή του Κόσμου
(2014) Papus, Πως θα καταπολεμήσουμε τη βασκανία και τις αρνητικές δυνάμεις, Τετρακτύς [μετάφραση, επιμέλεια]
(2012) Pins, Roger de, Σύγχρονες επιστολές των διδασκάλων της σοφίας, Ψυχή του Κόσμου
(2011) Pins, Roger de, Σύγχρονες επιστολές των διδασκάλων της σοφίας, Ψυχή του Κόσμου
(2004) Pins, Roger de, Σύγχρονες επιστολές των διδασκάλων της σοφίας, Τετρακτύς [μετάφραση, επιμέλεια]
(2003) Schuré, Edouard, Η γένεσις της τραγωδίας και η επίδρασις των Ελευσίνιων μυστηρίων, Τετρακτύς [μετάφραση, επιμέλεια]
(2003) Schuré, Edouard, Η γένεσις της τραγωδίας και η επίδρασις των Ελευσίνιων μυστηρίων, Τετρακτύς [μετάφραση, επιμέλεια]
(2001) Pins, Roger de, Σύγχρονες επιστολές των διδασκάλων της σοφίας, Τετρακτύς
(1999) Pins, Roger de, Σύγχρονες επιστολές των διδασκάλων της σοφίας, Τετρακτύς
(1998) Cihlar, Many, Προσευχές από όλο τον κόσμο, Τετρακτύς
(1991) Lewis, Harvey Spencer, Αυτοκυριαρχία και πεπρωμένο με τους κύκλους της ζωής, Τετρακτύς
 
Λοιποί τίτλοι
(2016) Η Σούτρα της καρδιάς της υπερβατικής σοφίας. Η διαμαντένια Σούτρα, Ψυχή του Κόσμου [επιμέλεια]
(2004) Levi, Eliphas, Τα παράδοξα της υψηλής επιστήμης, Τετρακτύς [επιμέλεια]
(2003) Guaita, Stanislas de, Το πρόβλημα του κακού στο αστρικό πεδίο, Τετρακτύς [επιμέλεια]
(2003) Guaita, Stanislas de, Το πρόβλημα του κακού στο αστρικό πεδίο, Τετρακτύς [επιμέλεια]
(2002) Pike, Albert, Αρχές και φιλοσοφία των ελευθεροτεκτόνων του αρχαίου και αποδεδεγμένου σκωτικού τύπου, Τετρακτύς [επιμέλεια]
(2002) Γράβιγγερ, Πέτρος, Θεμέλια βασιλικής τέχνης, Διμελή [επιμέλεια]
(2002) Byron, George Lord, 1788-1824, Κάιν, Τετρακτύς [επιμέλεια]
(2002) Leadbeater, Charles Webster, Τα αόρατα σώματα του ανθρώπου και οι απεικονίσεις τους, Τετρακτύς [επιμέλεια]
(2001) Pike, Albert, Αρχές και φιλοσοφία των ελευθεροτεκτόνων του αρχαίου και αποδεδεγμένου σκωτικού τύπου, Τετρακτύς [επιμέλεια]
(2000) Jinarajadasa, Coruppumulagge, Η απόκρυφος εξέλιξις της ανθρωπότητος, Τετρακτύς [επιμέλεια]
(2000) Guaita, Stanislas de, Το πρόβλημα του κακού στο αστρικό πεδίο, Τετρακτύς [επιμέλεια]
(1996) Wirth, Oswald, Το βιβλίο του τέκτονος μαθητού, Τετρακτύς [επιμέλεια]