Γαρδίκα, Κατερίνα 

Η Κατερίνα Γαρδίκα είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Διδάσκει Νεότερη Ελληνική Ιστορία και έχει γράψει µελέτες σχετικές µε την ελληνική πολιτική ιστορία, µεταξύ των οποίων το βιβλίο "Προστασία και εγγυήσεις", Βάνιας, 1999. Η πρόσφατη έρευνά της επικεντρώνεται στην ιστορία της ελονοσίας.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1999) Προστασία και εγγυήσεις, Βάνιας
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, Εκδόσεις Παπαζήση
(2008) Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο, Ελληνικά Γράμματα [εισήγηση]
(2008) Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους, Νεφέλη
(2005) Επιστημονικό συνέδριο: Η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864 - 2004, Βουλή των Ελλήνων [εισήγηση]
(2004) Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1933-2002, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
(2002) Ρωμιοί στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης, Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής
(2000) Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του, Εκδόσεις Παπαζήση
 
Μεταφράσεις
(2007) Diamond, Jared, Όπλα, μικρόβια και ατσάλι, Κάτοπτρο [μετάφραση, επιμέλεια]
(2006) Diamond, Jared, Όπλα, μικρόβια και ατσάλι, Κάτοπτρο [μετάφραση, επιμέλεια]
 
Λοιποί τίτλοι
(2017) Gallant, Thomas W., Νεότερη Ελλάδα, Πεδίο [επιμέλεια]
(2015) Συλλογικό έργο, Η μακρά σκιά της δεκαετίας του '40, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια]
(2011) Συλλογικό έργο, Ρωσία και Μεσόγειος, Ηρόδοτος [επιμέλεια]
(2011) Συλλογικό έργο, Ρωσία και Μεσόγειος, Ηρόδοτος [επιμέλεια]

Κριτικογραφία
Μιλώντας με «όρους» ελληνικότητας [Έλλην, Ρωμηός, Γραικός], "Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα", 28.7.2019
Η κοινωνία κατά την τρικουπική εικοσαετία [Λύντια Τρίχα, Χαρίλαος Τρικούπης], Περιοδικό "Σύγχρονα Θέματα", τχ. 136, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017