Σταυρίδου - Ζαφράκα, Αλκμήνη 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1991) Νίκαια και Ήπειρος τον 13ο αιώνα, Βάνιας
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2010) Ο "σκοτεινός" μεσαίωνας, Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας
(2008) Η τέταρτη σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών