Αυγερινού - Κολώνια, Σοφία 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Παύλο Λουκάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
(2009) Μεταλλαγές και (α)συνέχειες: Πρακτικές, πολιτικές και λόγος για τον αστικό χώρο, Αλεξάνδρεια [εισήγηση]
(2000) Τουριστική ανάπτυξη, Εξάντας
 
Λοιποί τίτλοι
(2012) Συλλογικό έργο, Φύση και αστικές δυναμικές: Σχεδιάζοντας με τη φύση στην πόλη, Προπομπός [επιμέλεια]
(2011) Οικονομική συγκυρία και χωροταξία του τουρισμού, Προπομπός [επιμέλεια]