Γαληνός, Αλέξανδρος 
Μεταφράσεις
(1975) Αριστοτέλης, 385-322 π.Χ., Αθηναίων Πολιτεία. Περί ποιητικής. Ηθικά Ευδήμεια, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Πλάτων, Διάλογοι 2, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Ηρόδοτος, Ιστορία 1, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Δημοσθένης, Λόγοι 1, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Πλάτων, Πολιτεία, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Σοφοκλής, Τραγωδίαι, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός