Παπαθεοδώρου, Α. 
Μεταφράσεις
(1975) Στράβων, Γεωγραφικά 1, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Στράβων, Γεωγραφικά 2, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Πλάτων, Διάλογοι 3, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις 2, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις 3, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Πολύβιος, Ιστορία 1, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Πολύβιος, Ιστορία 2, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Πολύβιος, Ιστορία 3, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Αριστοτέλης, 385-322 π.Χ., Μικρά φυσικά. Περί ψυχής. Φυσιογνωμικά, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1975) Πλάτων, Πολιτεία, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός