Μηναΐδη, Ντόρα 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Παζάρια, Μίλητος [φωτογράφιση]
(2004) Μπελογιάννη, Μαρία, Traces of Antiquity in the Greek Landscape, Εκδόσεις Πατάκη [φωτογράφιση]
(2004) Μπελογιάννη, Μαρία, Αρχαία σημάδια μέσα στο τοπίο τους, Εκδόσεις Πατάκη [φωτογράφιση]
(2000) Αποστολίδης, Στάντης, Θράκη, Αδάμ - Πέργαμος [φωτογράφιση]
(2000) Καραβία, Μαρία, Κηφισιά, Σύλλογος Προστασίας Κηφισιάς [φωτογράφιση]
(1997) Συλλογικό έργο, Ιωνία, Αδάμ - Πέργαμος [φωτογράφιση]
(1995) Καρποδίνη - Δημητριάδη, Έφη, Κάστρα και φορτέτσες της Κρήτης, Αδάμ - Πέργαμος [φωτογράφιση]
(1994) Κορομηλά, Μαριάννα, Πόντος - Ανατολία, Εκδόσεις Λούση Μπρατζιώτη [φωτογράφιση]
(1993) Καρποδίνη - Δημητριάδη, Έφη, Κάστρα της Πελοποννήσου, Αδάμ - Πέργαμος [φωτογράφιση]
(1993) De Grèce, Michel, Συρία, Αδάμ - Πέργαμος [φωτογράφιση]