Ρόζος, Νικ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1994) Η νομική προβληματική του χωροταξικού σχεδιασμού, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2016) Πολιτική επιστήμη, Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτικής πράξης, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Αναγκαστική απαλλοτρίωση, Νομική Βιβλιοθήκη [επιμέλεια]

Κριτικογραφία
Η αυτοκτονία της ψυχιατρικής [Μιχάλης Παπαδόπουλος, Η αυτοκτονία της ψυχιατρικής], Περιοδικό "Μανδραγόρας", τχ. 58, Ιούλιος 2018