Μαρούλη - Ζηλεμένου, Μαρία 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1991) Βαλτικές χώρες, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2005) Ο νησιωτικός χώρος στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης [εισήγηση]
(1997) Αφιέρωμα στον Αντώνη Αντωνακόπουλο, Εκδόσεις Παπαζήση
 
Λοιποί τίτλοι
(2007) Συλλογικό έργο, 175 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας - Ρωσίας (1828 - 2003), Εκδόσεις Ι. Σιδέρης [επιμέλεια]
(2004) Συλλογικό έργο, Ο Παρθενώνας, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης [επιμέλεια]