Κουτρούμπας, Δημήτριος Γ. 
Μεταφράσεις
(2001) Πλάτων, Άπαντα, Γεωργιάδης - Βιβλιοθήκη των Ελλήνων
(2000) Μαρκιανός, Περίπλους. Βίος Ελλάδος. Αναγραφή του Πηλίου όρους, Νέα Θέσις
(1999) Αρριανός Φλάβιος ο εκ Νικομηδείας, Νεάρχου περίπλους. Περίπλους Πόντου Ευξείνου. Περίπλους της Ερυθράς θαλάσσης, Νέα Θέσις
(1999) Πλούταρχος, Περί ποταμών και όρων επωνυμίας. Σταθμοί παρθικοί. Τεμάχια τινά και μαρτυρίαι. Μαρτυρίαι και τεμάχια. Περίπλους, Νέα Θέσις
(1999) Σκύμνος ο Χίος, Περιήγησις. Περίπλους. Πόντου Εύξεινου και Μαιώτιδος λίμνης περίπλους, Νέα Θέσις
(1999) Αγαθαρχίδης, Περίπλους της Ερυθράς θαλάσσης. Της γεωγραφίας υποτυπώσεων εν επιτομή προς Φίλωνα, Νέα Θέσις
(1997) Ιάμβλιχος, Περί πυθαγορικού βίου, Νέα Θέσις
 
Λοιποί τίτλοι
(2002) Τραυλός, Χριστόφορος Κ., Η θεσσαλική Ιθώμη - Το Φανάρι, Σαββάλας [επιμέλεια]