Σκύλαξ ο Καρυανδεύς 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2016) Ελάσσονες Γεωγράφοι: Άπαντα 1, Κάκτος
(1999) Περιήγησις. Περίπλους. Πόντου Εύξεινου και Μαιώτιδος λίμνης περίπλους, Νέα Θέσις