Πολίτη, Μαρία Ν. 
Μεταφράσεις
Zetti Ugolotti, Bianca Maria, Ιστορία 1, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
Sartre, Jean - Paul, 1905-1980, Ο υπαρξισμός είναι ανθρωπισμός, Δαμιανός
Wilson, Grove, Οι γίγαντες της επιστήμης, Εκδόσεις Γκοβόστη