Μυκονιάτης, Ηλίας 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1996) Νεοελληνική γλυπτική, Εκδοτική Αθηνών
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Η χαρτογράφηση της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα: Το ζήτημα της εντοπιότητας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης [εισήγηση]