Παρίσης, Γιάννης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2002) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου, Ελληνικά Γράμματα
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Ο λαϊκός πολιτισμός και η ναυτική παράδοση του Αιγαίου, Εκδοτική Δημητριάδος
(2013) Ξενοφώντος Ελληνικά Α΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2009) Λεξικό λογοτεχνικών όρων, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)
(2008) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας για τον διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, Εκδόσεις Πατάκη
(2004) Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου, Ελληνικά Γράμματα
(2003) Νεοελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου, Ελληνικά Γράμματα
(2002) Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου, Ελληνικά Γράμματα
(2002) Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου, Ελληνικά Γράμματα
(2000) Εισαγωγή στο δίκαιο και στους πολιτικούς θεσμούς Β΄ τάξη ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(1999) Εισαγωγή στο δίκαιο και στους πολιτικούς θεσμούς Β΄ τάξη ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(1999) Εισαγωγή στο δίκαιο και στους πολιτικούς θεσμούς Β΄ τάξη ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(1998) Ξενοφώντα Ελληνικά Α΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
 
Μεταφράσεις
(2010) Cuddon, J. A., Λεξικό λογοτεχνικών όρων και θεωρίας της λογοτεχνίας, Μεταίχμιο [μετάφραση, επιμέλεια]
(2008) Fokkema, Douwe, Θεωρίες λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα, Εκδόσεις Πατάκη
(2005) Greimas, Algirdas Julien, Δομική σημασιολογία, Εκδόσεις Πατάκη
(1999) Adam, Jean - Michel, Τα κείμενα, τύποι και πρότυπα, Εκδόσεις Πατάκη
(1998) Parramón, José Maria, Πώς αναμειγνύονται τα χρώματα, Ντουντούμη
(1996) Timbal - Duclaux, Louis, Το δημιουργικό γράψιμο, Εκδόσεις Πατάκη
(1992) Haldas, Georges, Το σπίτι στην Καλαβρία, Δόμος
Ιστορία της τέχνης 1, Βιβλιόραμα
Ιστορία της τέχνης 2, Βιβλιόραμα
Ιστορία της τέχνης 3, Βιβλιόραμα
Ιστορία της τέχνης 4, Βιβλιόραμα
Ιστορία της τέχνης 5, Βιβλιόραμα

Κριτικογραφία
Ο ρόλος των αφηγηματικών τεχνικών στο μυθιστόρημα Η πλωτή πόλη της Μάρως Δούκα [Μάρω Δούκα, Η πλωτή πόλη], Περιοδικό "Πόρφυρας", τχ. 161, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016
Όψεις του σοσιαλιστικού ρεαλισμού στα μυθιστορήματα Άνθρωποι και σπίτια και Η καγκελόπορτα του Αντρέα Φραγκιά [Αντρέας Φραγκιάς, Άνθρωποι και σπίτια], Περιοδικό "Πόρφυρας", τχ. 156, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015