Κολέθρα, Ελένη 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2017) Scientific English for Health and Caring Professions, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
(2015) Getting familliar with technical english, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
(2012) Διακοπές στη Σαντορίνη, Δέλτος
(2010) Περιπέτεια στη Μάνη, Δέλτος
(2009) Η Νίκη και οι άλλοι, Δέλτος
(2009) Το περίπτερο στην Αριστοτέλους, Δέλτος
(2002) Getting familiar with technical english, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
(2001) Ξενοδοχείο Ατλαντίς, παρακαλώ, Δέλτος
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Scientific English in Applied Mathematics and Physics, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
(2017) English for Information Technology, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
(2014) English for Economics and Business, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
(2010) English for Information Technology, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
(2003) Scientific English in Applied Mathematics and Physics, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών