Αρτεμίδωρος ο Εφέσιος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2016) Ελάσσονες Γεωγράφοι: Άπαντα 2, Κάκτος
(1999) Περί ποταμών και όρων επωνυμίας. Σταθμοί παρθικοί. Τεμάχια τινά και μαρτυρίαι. Μαρτυρίαι και τεμάχια. Περίπλους, Νέα Θέσις