Ψαλλίδας, Γρηγόρης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2016) Συνεργασία και ανυπακοή, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2002) Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους, Οδυσσέας
(2002) Ο εμφύλιος πόλεμος, Θεμέλιο [κείμενα, επιμέλεια]
 
Λοιποί τίτλοι
(2008) Συλλογικό έργο, Οι εκλογές του 1946: σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, Εκδόσεις Πατάκη [επιμέλεια]