Καρατσινίδου, Χρυσή 

Η Χρυσή Καρατσινίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2012) Μεταφραστικός εσοπτρισμός, Μυγδονία
(2005) Η αναγέννηση του νοήματος, Ίνδικτος
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2016) Πρακτικές και όρια της διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν, Opportuna
(2012) Πρακτικά Γ' διεθνούς συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών
(2008) Ενσώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 
Μεταφράσεις
(2003) Σαμαρά, Ζωή, Ο κατοπτρισμός του άλλου κειμένου, University Studio Press

Κριτικογραφία
«Η αίγλη του φωτός» με τον χρωστήρα του Μοράρου, "Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη", τχ. 653, 29.4.2011