Μιχαλά, Νίκη 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Της Αγνής: υστερόγραφο, Ergo
 
Μεταφράσεις
(2006) Beckett, Samuel, 1906-1989, Ελευθερία, Παρισιάνου Α.Ε.
(2006) Manet, Eduardo, Ο άλλος Δον Ζουάν, Παρισιάνου Α.Ε.
Ionesco, Eugène, 1909-1994, Ο βασιλιάς πεθαίνει, Παρισιάνου Α.Ε.