Λεοντίου, Ορφέας 

Ο Ορφέας Λεοντίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και ζει.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Στην αυλή του δάσους, Το Ροδακιό
(2003) Αγκαθόκηπος, Οδός Πανός