Σαμπεθάι, Ντινά 
Μεταφράσεις
(2015) Blasco Ibáñez, Vicente, 1867-1928, Καλάμια και λάσπη, Οδυσσέας
(2014) Galdós, Benito Pérez, 1843-1920, Η σκιά, Οδυσσέας
(2014) Bazán, Emilia Pardo, Κόντσα και Ντολόρες, Οδυσσέας
(2014) Alas, Leopoldo, 1852-1901, Πιπά, το χαμίνι, Οδυσσέας
(2010) Mukařovský, Jan, 1891-1975, Δοκίμια για την αισθητική, Οδυσσέας
(2008) Συλλογικό έργο, Οι Ρωμαίοι, Οδυσσέας
(2004) Horden, Peregrine, Μεσόγειος, Οδυσσέας