Λιβιεράτος, Ευάγγελος 

Ο Ευάγγελος Λιβιεράτος είναι από το 1979 καθηγητής της ανωτέρας γεωδαισίας και χαρτογραφίας στην πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνεργάστηκε με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ιταλία και είναι σήμερα πρόεδρος της επιτροπής της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (ICA) για τις ψηφιακές τεχνολογίες στη χαρτογραφική κληρονομιά και εκδότης του διεθνούς διαδικτυακού περιοδικού e-Perimetron για τις επιστήμες και τεχνολογίες τις σχετιζόμενες με την ιστορία της χαρτογραφίας και των χαρτών.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2011) Ένα ταξίδι στην κυριαρχία των χαρτών, Ζήτη
(2009) Χαρτογραφικές περιπέτειες της Ελλάδας 1821-1919, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.)
(2007) 25 αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών, Ζήτη
(2007) Ένα ταξίδι στην κυριαρχία των χαρτών, Ζήτη
(1998) Χαρτογραφίας και χαρτών περιήγησις, Εθνική Χαρτοθήκη
(1995) Θεωρία της γεωδαισίας, Ζήτη
(1992) Γενική χαρτογραφία και εισαγωγή στη θεματική χαρτογραφία, Ζήτη
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2013) Ευρωπαϊκή χαρτογραφία και πολιτική: Η περίπτωση της Μακεδονίας, Ζήτη
(2012) European Cartography and Politics: The Case of Macedonia, Ζήτη
(2010) Macedonian Identities Through Time, Επίκεντρο
(2008) Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο, Εκδόσεις Πατάκη
(2002) Παγκοσμιοποίηση και περιβάλλον, Ελληνικά Γράμματα
(2000) Γεωμετρική γεωδαισία και δίκτυα, Ζήτη
(1993) Ελλειψοειδής γεωδαισία και γεωδαιτικά δίκτυα, Ζήτη
 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Κουμαριανού, Αικατερίνη, 1919-2012, Η νεωτερική γεωγραφία των Δημητριέων, Ζήτη [επιμέλεια σειράς]
(2011) Τόλιας, Γιώργος, 1959-, Χάρτες και ιστορίες, Ζήτη [επιμέλεια σειράς]
(2008) Τόλιας, Γιώργος, 1959-, Χάρτες και ιστορίες, Ζήτη [επιμέλεια σειράς]
(2004) Συλλογικό έργο, Adrionian, Εθνική Χαρτοθήκη [επιμέλεια]
(2004) Ένας αυτοδίδακτος χαρτογράφος: Σωτήρης Ζήσης, 1902-1989, Εθνική Χαρτοθήκη [επιμέλεια]
(2004) Η Επτάνησος σε χάρτες, Εθνική Χαρτοθήκη [επιμέλεια]
(2003) Η Κύπρος στα αζιμούθια του ανέμου, Εθνική Χαρτοθήκη [επιμέλεια]
(2002) Συλλογικό έργο, Όρους Άθω γης και θαλάσσης περίμετρον, Εθνική Χαρτοθήκη [επιμέλεια]
(2001) Γερμανοί χαρτογραφούν την Ελλάδα, Εθνική Χαρτοθήκη [επιμέλεια]
(2000) Ακτίνες ανέμων στη θάλασσα, Εθνική Χαρτοθήκη [επιμέλεια]
(1998) Ιστορίες σε χάρτες, Εθνική Χαρτοθήκη [επιμέλεια]