Χριστοφόρου, Λουκάς Γ. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2004) Universal Values, Ακαδημία Αθηνών [επιμέλεια, εισήγηση]
 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Έρευνα στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα, Ακαδημία Αθηνών [επιμέλεια]
(2018) Ενεργειακές προοπτικές της Ελλάδας το 2030 με ορίζοντα το 2050, Ακαδημία Αθηνών [επιμέλεια]
(2014) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Προϋποθέσεις μαζικής διείσδυσης στην ηλεκτροπαραγωγή, Ακαδημία Αθηνών [επιμέλεια]
(2011) Ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα, Ακαδημία Αθηνών [επιμέλεια]
(2009) Πυρηνική ενέργεια και ενεργειακές ανάγκες, Ακαδημία Αθηνών [επιμέλεια]