Κολιόπουλος, Δημήτρης 

Ο Δημήτρης Κολιόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη των επιστημολογικών και διδακτικών διαστάσεων του μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση φυσικών επιστημών σε τυπικά ή μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και στην ανάπτυξη αντίστοιχου διδακτικού υλικού. Επί μακρόν ασχολείται με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν φυσικές επιστήμες σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2017) Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών, Μεταίχμιο
(2012) Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών, Μεταίχμιο
(2006) Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών, Μεταίχμιο
(2005) Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών, Μεταίχμιο
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, Εκδόσεις Πατάκη
(2010) Μουσεία και εκπαίδευση, Νήσος