Χαρτοφύλακα, Αντωνία 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) ΤΠΕ και εκπαίδευση, Ελληνοεκδοτική
 
Μεταφράσεις
(2005) Platt, Richard, Επικοινωνίες, Σαββάλας