Μπίκος, Αντώνης 
Μεταφράσεις
(2017) Li Kunwu, Μια ζωή στην Κίνα, Γράμματα
(2015) Ottaviani, Jim, Φάινμαν, Γνώση
(2014) Schopenhauer, Arthur, 1788-1860, Περί ανάγνωσης και βιβλίων, Γνώση
(2013) Συλλογικό έργο, Μεγάλοι συγγραφείς γράφουν τις πιο μικρές ιστορίες του κόσμου, Γνώση
(2011) Salas, Horacio, Τανγκό, ο χορός του πάθους, Γνώση
(2010) Kleist, Reinhard, Κάστρο, Γνώση
(2009) Kleist, Reinhard, Αβάνα, Γνώση
(2008) Συλλογικό έργο, Αρχαίοι ελληνικοί μύθοι, Γνώση
(2007) The Art Book, Γνώση
(2007) The Art Book: Εικοστός αιώνας, Γνώση
(2006) Kafka, Franz, 1883-1924, Στην αποικία των τιμωρημένων, Γράμματα
(2005) Berger, John, 1926-2017, Άλμπρεχτ Ντύρερ, Γνώση
(2005) Néret, Gilles, Ομοερωτική τέχνη, Γνώση
(2005) Gautrand, Jean - Claude, Ρομπέρ Ντουανό, Γνώση