Πλακίτση, Κατερίνα 

Η Κατερίνα Πλακίτση είναι επίκουρη καθηγήτρια της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει μακρά επαγγελματική, εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία. Είναι μέλος διεθνών και εθνικών ενώσεων για τη διδακτική των φυσικών επιστημών, καθώς επίσης reviewer σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει αναπτύξει συνεργασίες με φορείς όπως το ΥΠ.Ε.Π.Θ., το Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επιστημονικά Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Οικολογικές Οργανώσεις, Κοινωφελείς Ομίλους. Η Κατερίνα Πλακίτση είναι συγγραφέας του βιβλίου των εκδόσεων "Πατάκη", "Διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές". Επίσης, είναι επικεφαλής της συγγραφικής ομάδας του σχολικού εγχειριδίου: Πλακίτση, Κ., Κοντογιάννη, Α., Σπυράτου Ε., Μανώλη Β. (2006). "Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου, Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών". Αθήνα, ΟΕΔΒ. Επιπλέον, επιμελήθηκε σε συνεργασία το βιβλίο: Κόκκοτας, Π. & Πλακίτση Κ. (2005) (επιμέλεια). "Μουσειοπαιδαγωγική και εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες: Θεωρία και Πράξη", Αθήνα, Εκδόσεις "Πατάκη". Τέλος, έχει συγγράψει άρθρα σε βιβλία, σε επιστημονικά περιοδικά και σε τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2008) Διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και στην πρώτη σχολική ηλικία, Εκδόσεις Πατάκη
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2018) Η θεωρία της δραστηριότητας και οι φυσικές επιστήμες, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2011) Παιδί και εκπαίδευση στο μουσείο, Εκδόσεις Πατάκη
(2009) Μελέτη περιβάλλοντος Α΄ δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)
(2009) Μελέτη περιβάλλοντος Α΄ δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)
(2008) Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις φυσικές επιστήμες, Κυριακίδη Αφοί
 
Λοιποί τίτλοι
(2012) Συλλογικό έργο, Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, Εκδόσεις Πατάκη [επιμέλεια]
(2005) Μουσειοπαιδαγωγική και εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, Εκδόσεις Πατάκη [επιμέλεια]