Μπέτσας, Γιάννης Σ. 

Ο Γιάννης Μπέτσας είναι Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία της Εκπαίδευσης".

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2007) Η κοινοτική διάσταση στην εκπαίδευση, Κυριακίδη Αφοί
(2005) Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας, Κυριακίδη Αφοί
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Εκπαίδευση και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2012) Ποιητικός πυρήνας: Ανθολογία, Ενδυμίων
(2011) Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2007) Φλώρινα: πύλη των Βαλκανίων, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
(2006) Ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας της εκπαίδευσης, Επίκεντρο [εισήγηση]
 
Λοιποί τίτλοι
(2020) Συλλογικό έργο, Κατοχή και εμφύλιος στη Δυτική Μακεδονία, Επίκεντρο [επιμέλεια]
(2015) Βαχάρογλου, Ευστράτιος, Όψεις οργάνωσης και εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά από το 1850 έως το 1912, Εκδόσεις Κυριακίδη ΙΚΕ [επιμέλεια σειράς]
(2014) Σχολεία και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης (19ος αιώνας - Μεσοπόλεμος), Εκδόσεις Κυριακίδη ΙΚΕ [επιμέλεια σειράς]