Σαμαρτζής, Αθανάσιος 
Μεταφράσεις
(2011) Συλλογικό έργο, Το φιλοσοφικό λεξικό του Cambridge, Κέδρος
(2006) Redhead, Michael, Από τη φυσική στη μεταφυσική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης [επιμέλεια, μετάφραση]
(2006) Sartre, Jean - Paul, 1905-1980, Στοχασμοί για το εβραϊκό ζήτημα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
(2005) Popper, Karl, Η ένδεια του ιστορικισμού, Ευρασία
(2005) Thurman, Robert A. F., Οργή, Νεφέλη

Κριτικογραφία
Η πόλη του Μαξ Βέμπερ [Max Weber, Οικονομία και κοινωνία], "Η Καθημερινή", 3.8.2008
Θεωρίες της κοινωνίας και πρόβλημα αξιών [Γιώργος Φαράκλας, Νόημα και κυριαρχία], "Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα", 24.2.2008
Θρησκεία, πίστη και αναζήτηση της ύπαρξης Θεού [Ιμμάνουελ Καντ, Η θρησκεία εντός των ορίων του λόγου και μόνο], "Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα", 13.1.2008