Μυλωνάκης, Μανώλης, ψυχίατρος 

Ο Μανώλης Μυλωνάκης είναι γιατρός νευρολόγος-ψυχίατρος, με ενεργό ενδιαφέρον για την ιστορία και για τον δημόσιο λόγο

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Ελευθέριος Βενιζέλος, Α': Από την τουρκοκρατούμενη Κρήτη στον Εθνικό Διχασμό, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
(2005) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, Ελληνικά Γράμματα