Μπούκη, Τερέζα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Η γνωσιολογία της κυρηναϊκής σχολής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 
Μεταφράσεις
(2011) Συλλογικό έργο, Το φιλοσοφικό λεξικό του Cambridge, Κέδρος
(2009) Βιρβιδάκης, Στέλιος, Η υφή της ηθικής πραγματικότητας, Leader Books
(2002) Bouveresse, Jacques, Γοητευτικές και παραπλανητικές ακροβασίες της φιλοσοφίας, Εκδόσεις Πατάκη
(2002) Papineau, David, Φιλοσοφικός νατουραλισμός, Leader Books
(1999) Τσιάκαλος, Γιώργος, Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός, Ελληνικά Γράμματα
(1998) Bok, Bart J., Αντιρρήσεις στην αστρολογία, Σύναλμα
(1998) Cohen, Cary, Διαχείριση συμβάσεων, Κριτήριον
(1996) Henry, David, Ολική εξυπηρέτηση, υποστήριξη πελατών, Κριτήριον