Τσιλιπάκου, Αγαθονίκη 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Νεότερα περί του εργαστηρίου της Αγιάς μέσα από τη συλλογή εικόνων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Βυζαντινός Δόμος
(2002) Σερβία. Μια βυζαντινή καστροπολιτεία, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Λεπέτυμνος: Μελέτες αρχαιολογίας και τέχνης στη μνήμη του Γεωργίου Γούναρη, Σταμούλης Αντ.
(2017) Τέμπλον, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
(2010) Μελετήματα Ημαθίας, Σταμούλης Αντ.