Σπυροπούλου, Ανή 
Μεταφράσεις
(2007) Doutremepuich, Florence, Η φάρμα, Κέδρος
(2007) Doutremepuich, Florence, Οι δεινόσαυροι, Κέδρος
(2007) Doutremepuich, Florence, Τα ζώα του κόσμου, Κέδρος
(2007) Doutremepuich, Florence, Τα μεταφορικά μέσα, Κέδρος
(2007) Doutremepuich, Florence, Το βουνό, Κέδρος
(2007) Doutremepuich, Florence, Το σχολείο, Κέδρος
(2006) Lacroix, Fanelly, Ανακαλύπτω τον κόσμο, Κέδρος
(2006) Lacroix, Fanelly, Ανακαλύπτω τον κόσμο μου, Κέδρος
(2006) Lacroix, Fanelly, Αριθμοί, Κέδρος
(2006) Lacroix, Fanelly, Γράμματα και φθόγγοι, Κέδρος
(2006) Lacroix, Fanelly, Γράφω, Κέδρος
(2006) Lacroix, Fanelly, Γράφω 2, Κέδρος
(2006) Lacroix, Fanelly, Κεφαλαία γράμματα, Κέδρος
(2006) Lacroix, Fanelly, Μικρά γράμματα, Κέδρος
(2006) Lacroix, Fanelly, Σχήματα, Κέδρος
(2006) Doutremepuich, Florence, Το νηπιαγωγείο μου, Κέδρος
(2006) Doutremepuich, Florence, Το νηπιαγωγείο μου, Κέδρος
(2006) Doutremepuich, Florence, Το νηπιαγωγείο μου, Κέδρος
(2006) Doutremepuich, Florence, Το νηπιαγωγείο μου, Κέδρος
(2006) Doutremepuich, Florence, Το νηπιαγωγείο μου, Κέδρος
(2006) Doutremepuich, Florence, Το νηπιαγωγείο μου, Κέδρος