Ζημέρης, Κώστας, 1886-1982 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Ιωακειμίδης, Βαγγέλης, Όψεις της Ελληνικής Φωτογραφίας: Ρεύματα κλασικής δημιουργίας [1923-1969], Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης [φωτογράφιση]
(2007) Συλλογικό έργο, Βόλος, Ολκός [φωτογράφιση]
(2006) Συλλογικό έργο, Volos, Ολκός [φωτογράφιση]