Αμαργιανάκης, Γεώργιος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Μουσική, Εκδοτική Αθηνών
(1999) Διεθνής συνάντηση μουσικής: Μουσική και αρχαία Ελλάδα, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη