Σπάθης, Δημήτριος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Μουσική, Εκδοτική Αθηνών