Λουκάς, Νίκος 
Λοιποί τίτλοι
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Άλκηστις, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ανδρομάχη, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Βάκχαι, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Εκάβη, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ελένη, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ηλέκτρα, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ηρακλείδαι, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ηρακλής μαινόμενος, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ικέτιδες, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ιππόλυτος, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ιφιγένεια η εν Ταύροις, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ίων, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Κύκλωψ, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Μήδεια, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ορέστης, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ρήσος, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Τρωάδες, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2008) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Φοίνισσαι, Ζήτρος [επιμέλεια]
(2007) Αισχύλος, Αγαμέμνων, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Σοφοκλής, Αίας, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Άλκηστις, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ανδρομάχη, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Σοφοκλής, Αντιγόνη, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Μένανδρος, 342-292 π.Χ., Ασπίς, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αχαρνής, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Βάκχαι, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Βάτραχοι, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Μένανδρος, 342-292 π.Χ., Δύσκολος, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Ειρήνη, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Συλλογικό έργο, Εισαγωγικός τόμος στην αρχαία ελληνική δραματική ποίηση, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Εκάβη, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Εκκλησιάζουσαι, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ελένη, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Όμηρος, Επική ποίηση: Ομήρου Ιλιάδα (Α΄), Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Όμηρος, Επική ποίηση: Ομήρου Ιλιάδα (Β΄), Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Όμηρος, Επική ποίηση: Ομήρου Ιλιάδα (Γ΄), Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Όμηρος, Επική ποίηση: Ομήρου Ιλιάδα (Δ΄), Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Όμηρος, Επική ποίηση: Ομήρου Ιλιάδα (Ε΄), Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Όμηρος, Επική ποίηση: Ομήρου Ιλιάδα (Θ΄), Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Όμηρος, Επική ποίηση: Ομήρου Ιλιάδα (Ι΄), Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Όμηρος, Επική ποιήση: Ομήρου Ιλιάδα (ΙΑ΄), Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Όμηρος, Επική ποιήση: Ομήρου Ιλιάδα (ΙΒ΄), Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Μένανδρος, 342-292 π.Χ., Επιτρέποντες, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αισχύλος, Επτά επί Θήβας, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αισχύλος, Ευμενίδες, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Σοφοκλής, Ηλέκτρα, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ηρακλείδες, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ηρακλής μαινόμενος, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Θεσμοφοριάζουσαι, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αισχύλος, Ικέτιδες, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ικέτιδες, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Ιππής, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ιππόλυτος, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ιφιγένεια η εν Ταύροις, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ίων, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Κύκλωψ, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Λυσιστράτη, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Μήδεια, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Νεφέλαι, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ορέστης, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Όρνιθες, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αισχύλος, Πέρσαι, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αισχύλος, Προμηθεύς Δεσμώτης, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Ρήσος, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Μένανδρος, 342-292 π.Χ., Σαμία, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Σφήκες, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Σοφοκλής, Τραχίνιαι, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Τρωάδες, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Σοφοκλής, Φιλοκτήτης, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Φοίνισσαι, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2007) Αισχύλος, Χοηφόροι, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]