Κακανιάς, Κωνσταντίνος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Η τέχνη στην πρώτη σελίδα, Athens Voice
 
Λοιποί τίτλοι
(2010) Αχ που είμαι;, Φερενίκη [έργα]
(2007) Darling, take Fountain, Kalfayan Galleries [επιμέλεια]
(2006) Συλλογικό έργο, Η τέχνη στην πρώτη σελίδα, Athens Voice [έργα]
(2002) Ημέρες τέχνης 2003, Παπασωτηρίου [ζωγραφική]
(1999) Προσεγγίσεις ελληνικότητας. Γενιές του '80 και του '90, Δήμος Αθηναίων Πολιτισμικός Οργανισμός [ζωγραφική]