Ντρενογιάννη, Ελένη 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών, Γρηγόρη
(2007) Φύλο και εκπαίδευση, Καλειδοσκόπιο [επιμέλεια, κείμενα]
 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Συλλογικό έργο, Εκπαιδευτική τεχνολογία για διδασκαλία και μάθηση, Επίκεντρο [επιμέλεια]