Φωκίδης, Μάνος 

Ο Μάνος Φωκίδης είναι διδάσκων Π.Δ. 407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, με γνωστικό αντικείμενο "Πληροφορική και εφαρμογές στην εκπαίδευση". Οι βασικές σπουδές του είναι στα Παιδαγωγικά. Το διδακτορικό του δίπλωμα αφορά την κατασκευή περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας για τη διδασκαλία μαθημάτων στο δημοτικό σχολείο. Από το 1994 ασχολείται ερευνητικά με τη χρήση του διαδικτύου ως εκπαιδευτικού εργαλείου, την εκπαίδευση από απόσταση, και τις εκπαιδευτικές εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών, Γρηγόρη
(2007) Εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση, Ατραπός
(2005) Διδακτική εμπειρία και παιδαγωγική θεωρία, Νήσος