Κραντονέλλη, Αλεξάνδρα 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2014) Ιστορία της πειρατείας, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
(1998) Ελληνική πειρατεία και κούρσος τον ΙΗ' αιώνα και μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
(1998) Ιστορία της πειρατείας, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Το Ιόνιο Πέλαγος, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
(2004) Ελλάδα της θάλασσας, Μέλισσα