Γάσιας, Γιώργος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2015) Αναπάντεχες αφηγήσεις του παρελθόντος, Νήσος [εισήγηση]
(2015) Κοινωνία και αθλητισμός στην Ελλάδα, Αλεξάνδρεια
(2010) Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα, Θεμέλιο

Κριτικογραφία
Ρουμανία, δίχως πάθος και μεροληψία… [Φλορίν Μαρινέσκου, Οι Ρουμάνοι: Ιστορία και πολιτισμός], "Η Εποχή", 26.4.2008