Φακιολάς, Ρωσσέτος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Η εργασία ως παράγων ανάπτυξης, Εκδόσεις Παπαζήση
(2000) Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946 - 1949, Φιλίστωρ [εισήγηση]
(1994) Essays in Honor of Constantine G. Drakatos, Εκδόσεις Παπαζήση