Πλάτωνος, Μαρία 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Αττικής οδοί, Μέλισσα
(2008) Amicitiae Gratia, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων