Δουκατά - Δεμερτζή, Σοφία 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Η τοιχογραφία του Βαπτιστηρίου της Βασιλικής Α΄των Φιλίππων, Βυζαντινός Δόμος
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Λεπέτυμνος: Μελέτες αρχαιολογίας και τέχνης στη μνήμη του Γεωργίου Γούναρη, Σταμούλης Αντ.
(2008) Amicitiae Gratia, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(2008) Η οθωμανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Υπουργείο Πολιτισμού