Λυμπεράτος, Ανδρέας 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2009) Οικονομία, πολιτική και εθνική ιδεολογία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Έλλην, Ρωμηός, Γραικός, Ευρασία
(2008) Στην τροχιά του Φίλιππου Ηλιού, Μουσείο Μπενάκη
 
Λοιποί τίτλοι
(2014) Συλλογικό έργο, Τα Βαλκάνια: Εκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης [επιμέλεια]

Κριτικογραφία
Τα Βαλκάνια της Μαρία Τοντόροβα [Μαρία Τοντόροβα, Βαλκάνια], "Εφημερίδα των Συντακτών", 10.6.2017
Αποικιοκράτες χωρίς αποικία: το ταξικό πρόσωπο του ελληνικού αλυτρωτισμού [Σπύρος Καράβας, "Μακάριοι οι κατέχοντες την γην"], "Η Εποχή", 27.2.2011
Αποικιοκράτες χωρίς αποικία [Σπύρος Καράβας, "Μακάριοι οι κατέχοντες την γην"], "Τα Νέα"/ "Βιβλιοδρόμιο", 12.2.2011
Κοινωνία και οικονομία στην Κρήτη στο τέλος του 19ου αιώνα [Μάνος Περάκης, Το τέλος της Οθωμανικής Κρήτης], "Η Αυγή", 15.11.2009